Avís legal

AVÍS LEGAL


1. Titular de la pàgina web

En compliment del deure d’informació establert en l’Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’empresa titular del lloc web ubicat a la adreça d’Internet www.intelligencebcn.com és la societat mercantil INTELLIGENCE BARCELONA S.L., amb domicili social al c/ Ermita de Sentfores, 10 08719 Jorba (Barcelona) amb C.I.F. número B67058628.
Correu electrònic de contacte: info@intelligencebcn.com
La condició d’usuari serà per a tot aquell que utilitzi per qualsevol mitjà aquesta web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

2. Propietat intel·lectual i industrial

www.intelligencebcn.com és un domini registrat per INTELLIGENCE BARCELONA S.L. No pot utilitzar excepte autorització expressa del titular ni en connexió amb serveis que no siguin oferts per INTELLIGENCE BARCELONA S.L. de manera que pugui crear confusió i / o descrèdit per a l’empresa.
Tota informació continguda en aquesta web (textos, fotografies, imatges, gràfics, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com la marca i els altres signes distintius, està protegida per la legislació nacional i internacional relativa a propietat intel·lectual i industrial. L’usuari no adquireix cap dret sobre tot això pel mer ús d’aquesta web.
Als usuaris d’aquesta pàgina tan sols se’ls permet fer ús privat de la informació continguda en ella i realitzar descàrregues o reproduccions privades en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests elements no siguin cedits a tercers amb posterioritat o s’instal·lin en un servidor connectat a una xarxa local, internet o intranet.
La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits per drets de propietat intel·lectual i / o industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari de la mateixa. En conseqüència, queda totalment prohibit el seu ús, sense permís previ, exprés, i per escrit de INTELLIGENCE BARCELONA S.L. L’usuari d’aquesta pàgina web s’obliga a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INTELLIGENCE BARCELONA S.L. i / o de tercers. L’incompliment d’aquesta obligació i la consegüent infracció dels drets de marca i / o de qualsevol altre dret de propietat industrial i / o intel·lectual comportaran la persecució civil i, si escau, la sanció de tals infraccions, d’acord amb les Lleis i Tractats nacionals i internacionals en vigor.


3. Advertiments a links

La present web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web (enllaços).
La funció de INTELLIGENCE BARCELONA S.L. és la d’informar sobre l’existència d’altres pàgines web relacionades. Aquests enllaços no suposen un suggeriment o invitació per visitar les pàgines web relacionades. INTELLIGENCE BARCELONA S.L. no coneix els continguts i serveis de l’enllaç, per això no es fa responsable dels danys derivats de la seva qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions o serveis en els continguts.